Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

Historie boje proti požárům je snad stará, jako lidstvo samo. Člověk záhy poznal známou pravdu, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Už od bájných dob poznával člověk vedle blahodárných účinků hřejivých plamenů také jejich ničivou sílu. Od prapůvodní ochrany před požárem (útěkem z ohroženého místa), se objevovaly snahy vytvořit pro případ požáru určitou organizaci. Od přeurčených strážců ohňů po přirozenou povinnost každého jedince účastnit se věčného zápasu s živly ohrožujícími životy a majetek.

 

ObrazekHostomický český sbor dobrovolných hasičů byl založen v září 1934. Oslavy prvého výročí započaly 14-15.9.1935 divadelním představením, které vedl starosta sboru František Weiner. Veřejného cvičení hasičských sborů III. okraku krušnohorské župy č. 123 ukončilo slavnost. Cvičili sbory Bílina, Hrdlovka, Hrobce, Chotějivice, Ledvice, Libkovice, Terezín a Třebenice. V řadách českého hasičstva pracovalo 28 členů, kteří se vzájemně podporovali finančně i morálně v letech hospodářské krize a nezaměstnanosti. V předních funkcích působili Václav Pešík, František Weiner (řídící učitel, který v roce 1936 započal psát faktado pamětní knihy sboru) a strojní Josef Holata. Sbor k 1.1.1936 měl 24 činných a 35 přispívajících členů. V roce 1938 hostomičtí hasiči zakoupili motorovou stříkačku zn. Ebert. Slavnostně Obrazekbyla do užívání předána 14. srpna 1938 u příležitosti cvičení II. Okrsku podbořeňské župy č. 114, kam sbor přestoupil po vzniku této župy. Veřejné společenské akce byl přítomen náměstek starosty župy Jaroslav Mareš, místonáčelník Josef Mařík a sbory Bílina, Břežánky, Hrdlovka, Chotejovice, Ledvice, Mošnov, Němečky a Pňovičky. Kmotrám posvěcení stříkačky se staly Anna Šulcová, Marie Čermáková a Milada Jarviová. V této době velel sboru Jaroslav Čermák, který byl rovněž pokladníkem podbořeňské župy. Do roku 1935 v obci působily dva hasičské sbory - český a německý. Zpočátku nebyly rozpory, ale tento rok poznamenal první kroky nenávistí. V řijnu 1938 se i Hostomice stali územím Sudet při fašistickém dělení světa. Okupace nuceně ukončila činnost českého dobrovolného hasičského sboru.

 

ObrazekPo osvobození, již 27.7.1945, byla obnovena hasičská činnost. Do velitelské funkce byl opět zvolen Jaroslav Čermák a do funkce starosty František Fuchs. První valná hromada se konala 20. ledna 1946. 20. řijna téhož roku Jaroslav Mareš starosta bílinské OHJ č. 68 dekoroval čestným uznáním „ Za mimořádnou úspěšnou činost 1938 – 1945“ členy Rudolfa Čtrnáctého, Jaroslava Čermáka, Františka Fuchse, Josefa Holatu, Antonína Jaroše, Antonína Kadlece, Františka Kajzra, Josefa Matouška, Jana Nedělku a Rudolfa Novotného. Ocenění hasiči spolu s Antonínem Novotným, Antonínem Antropiusem, Josefem Blažkem, Vratislavem Čermákem, Josefem Charvátem, Josefem Janečkem, Vojtěchem a Karlem Klofáčem, Frantíškem Kulhánkem, Michalem Paškem, Josefem Skálou a Jaroslavem Starým obnovili hasičskou minulost k prospěchu obce. 14.6.1959 byly uskutečněny oslavy 15. výročí vzniku sboru. Za OHJ č. 68 byl přítomen Jaroslav Mareš a velitel OHJ Jaroslav Vaněček. Hasičské sbory reprezentovali obce Chotovenka, Chotějovice, Ledvice, Osek, Ohníč a Pozorka.

 

ObrazekV letech 1959 velitelskou funkci vykonával J. Štěpánek. Členové přijali kutnohorskou výzvu na pomoc požární prevenci. V padesátých letech členská základna čítala 96 členů. V roce 1969 již 105 mužů a 6 žen. O rok později 137 mužů, 23 žen a tři zájmové kroužky mladých požárníku v počtu 15dětí. V roce 1965vzniklo v hostomicích výjezdové požární středisko s pomocnými středisky ve Štrbicích a Chotějovicích. Po zrušení závodní jednotky ČSPO Průmyslové sklárny v Hostomicích v roce1976 část členů přestoupila do místní jednoty. V roce 1973 velel Emil Holata a členská základna měla 131 požárníků. O rok později byl zvolen předsedou Zdeněk Hasal a velitelem Jaroslav Feller, který od mládí pracoval v požární ochraně a později vedl kolektiv mladých požárníků. V roce 1974 proběhli oslavy 40. výročí založení sboru. Hostomičtí požárníci v nebývalé Obrazekmíře zaktivovaly veškerou činost. Mužské družstvo v prvním kole požární soutěže získalo druhé místo a v druhém kole třetí příčku v rámci teplického okresu. Při údržbě zbrojnice, zařízení a techniky organizace odpracovalo 4703 brigádnických hodin a na akcích „Z“ ve prospěch obce dalších 3025 hodin. V té době se na vykonaném díle podílelo 119 mužů a 33 žen.

Organizace nikdy nelitovala finančních prostředků na práci s mládeží. Například v roce 1977 vynaložila 2 500 korun. Od roku 1979 výchovu mládeže převzal Rudolf Zaťko a byl příkladem pro ostatní vedoucí mladých kolektivů v okresní organizaci SPO. V tomto roce přestavba požární zbrojnice udělala členům radost, ale vypořádali se s ní dobře. V následujícím roce družstvo mladých požárníků vyhrálo okresní soutěž a bojovalo a soutěžilo v krajské soutěži hry Plamen v Doksech. Radost členům udělali v roce 1981 dorostenky, které reprezentovaly teplický okres na krajské soutěži v Brusově kde se umístnili na druhém místě a v roce 1984 dorostenci, kteří reprezentovali teplický okres na krajské soutěži v Ústí nad Lamem, kde se umístnili na prvním místě.

 

ObrazekZákladní organizace SPO ke chvále celé okresní organizace v roce 1983 připravila okresní konferenci. V té době ve funkci předsedy působyl Zdeněk Hasal a velitel sboru byl Jaroslav Feller. Požárníci připravili a rok na to uskutečnili oslavy 50. výročí založení své organizace. V průběhu slavnosti se uskutečnilo námětové cvičení, výstava požární techniky a volná prohlídka požární zbrojnice. Od ústředních orgánů obdržela orgenizace svazové vyznamenání „Za mimořádné zásluhy“ neboť již za práci v požární ochraně byla oceněna vysnamenáném „Za příkladnou práci „ a „Za zásluhy“. Při oslavách 60. výročí založení v roce 1994 obdržel sbor od ústředních orgánů nejvyšší vyznamenání „Čestný Prapor“ a v roce 2008 u příležitosti 20. ročníku memoriálu V. Fellerové „Stuhu k Čestnému Praporu“

 

ObrazekOkresní konference SPO v roce 1988, která se uskutečnila v závodním klubu BONEX Teplice, se pochvalně vyslovila na adresu hostomických požárníků. Členové pomáhali v realizaci braných požárních závodů pro střední učňovské školy okresního města v roce 1986 a 1987. Do státního výkupu odvezli 5,3 tun sena z nepřístupných ploch a tak v roce 1987 výrazně pomohli naplnit celookresní závazek SPO. K 31.12.1988 poklesla členská členská základna na 46 mužů a 53 žen.

 

Archiv

Kalendář
<< září / 2020 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 4653
Měsíc: 364
Den: 16